• Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του ΙΒ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων!-(6/06/2021)

Στις 12 και στις 13 Ιουνίου, παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση τις εργασίες του Συνεδρίου εδώ

  • Το Δελτίο Τύπου για το ΙΒ’ Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων στην Άνδρο!-(4/6/2021)

 

  • Η αφίσα για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων είναι γεγονός!-(27/5/2021)

Σας παρουσιάζουμε την πρόσκληση και το poster του ΙΒ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά υπό την αιγίδα του Δήμου Άνδρου.

Πρόσκληση
Αφίσα
  • Πληροφορίες για τους Εισηγητές-Θα τα βρείτε όλα εδώ!-(20/05/2021)

 Τακτική Συνεδρία «Τα πεπραγμένα των ελληνικών ναυτικών μουσείων κατά την τριετία 2018-2021», Σάββατο 12 Ιουνίου 2021. 

Αγαπητοί σύνεδροι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις και τις ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις σας (e-poster) στη Γραμματεία του Συνεδρίου.  

Συγκεκριμένα, μπορείτε να υποβάλλετε:  

α) Άρθρο – Εισήγηση: Το άρθρο-εισήγηση αφορά την παρουσίαση στο Συνέδριο των πεπραγμένων του φορέα που εκπροσωπείτε. Η εισήγηση είναι 10λεπτης διάρκειας. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά, το κείμενο στην τελική γραπτή μορφή του θα πρέπει ν’ αποσταλεί ηλεκτρονικά στους διοργανωτές έως και δυο (2) μήνες μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

β) Βίντεο – Εισήγηση: Η βίντεο-εισήγηση αφορά και πάλι την 10λεπτης διάρκειας παρουσίαση στο Συνέδριο των πεπραγμένων του φορέα που εκπροσωπείτε, η οποία, ωστόσο, δύναται να έχει βιντεοσκοπηθεί και να αποσταλεί στους διοργανωτές σε αρχείο βίντεο. Το κείμενο στην γραπτή μορφή του θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά, όπως παραπάνω. 

γ) Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster): Το e-poster είναι η ηλεκτρονική εκδοχή του παραδοσιακού, τυπωμένου poster-αναρτημένης ανακοίνωσης. Το e-poster έχει έκταση έως 4 σελίδες κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών. 

 Το κείμενο της παρουσίασης θα περιληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου στην ενότητα των περιλήψεων. 

Για την παρουσίαση του θέματός σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο σε αρχείο PowerPoint που επισυνάπτεται και, αφού την ολοκληρώσετε, να την αποστείλετε στους διοργανωτές σε μορφότυπο .pdf για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου (http://www.androsmm.gr/conference/).  

Η παρουσίαση σε PowerPoint εκτείνεται σε 8 διαφάνειες, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 9 έως 14 στιγμών, και μπορεί να περιλαμβάνει στατικές εικόνες, βίντεο ή διαδικτυακούς συνδέσμους. Η τήρηση της μορφοποίησης του υποδείγματος θα συμβάλλει ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια κατά την προβολή των e-posters στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου. 

Επισημαίνουμε ότι, για κάθε φορέα που εκπροσωπείται στο Συνέδριο, το e-poster δίνει τη δυνατότητα να αναφερθεί εν συντομία σε κάποιο ειδικό θέμα που θα ήθελε να αναδείξει, το οποίο αφορά τη ναυτική πολιτιστική κληρονομιά και τη ναυτιλιακή ιστορία, ή ακόμη και επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας του φορέα που άπτονται των πρακτικών διαχείρισης πολιτισμικού αποθέματος που έχει στην ευθύνη του.  

Η ηλεκτρονική αποστολή των e-posters θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.Οι εργασίες αποστέλλονται στη γραμματεία του Συνεδρίου μέσω e-mail στη διεύθυνση culture@andros.gr. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με e-mail και στις διευθύνσεις kzotalis2002@gmail.com και irenkiag@gmail.com. 

 —————————————————————————————————————————————————————————————–

Πληροφορίες που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εισηγητές της Ημερίδας της Άνδρου (Κυριακή 13 Ιουνίου 2021)  

 Παρακαλείσθε να στείλετε τον τίτλο της εισήγησής σας μέχρι τις 7/5 ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να δημοσιευτεί εγκαίρως το πρόγραμμα του Συνεδρίου. Η περίληψη της εισήγησής σας μπορεί να αποσταλεί μέχρι τις 20/5 προκειμένου να βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Συνεδρίου σε κάποιο ικανό πρότερο χρόνο πριν από την διεξαγωγή του. 

Για τον ιστότοπο του Συνεδρίου, θα θέλαμε να μας στείλετε, επιπλέον, φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή/και διεύθυνση ιστοσελίδας στην οποία μπορεί να ανακατευθύνεται ο επισκέπτης για να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες.  

Μέγιστος χρόνος προφορικής παρουσίασης ανακοινώσεων είναι τα 20 λεπτά, ωστόσο, συνιστάται η ολοκλήρωσή της στα 15 λεπτά, εφόσον είναι εφικτό. Το πλήρες κείμενο της εισήγησής σας αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου ώστε να συμπεριληφθεί τόσο στα ηλεκτρονικά όσο και στα έντυπα πρακτικά του Συνεδρίου που προγραμματίζεται να εκδοθούν μέσα στο 2021.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Τίτλος εργασίας:   
Συγγραφέας/είς: Όνομα Επώνυμο, Ιδιότητα, email, τηλέφωνο  
Θεματική Ενότητα:  
Περίληψη (150 λέξεις):    
Λέξεις-κλειδιά:   

Είναι επιθυμητό να υπάρχει η περίληψη μεταφρασμένη στην Αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι η μορφοποίηση των κειμένων κατά την ανάρτηση θα γίνει από τον Διοργανωτή.

Συνιστάται, το τελικό κείμενο της εργασίας να μην ξεπερνά σε έκταση τις 4000 λέξεις και τις 10 εικόνες (φωτογραφίες, πίνακες, κ.λπ.), και το κείμενο μαζί με τις εικόνες να μην ξεπερνά τις 15 σελίδες. Στην έκταση του άρθρου, συμπεριλαμβάνονται: ο τίτλος, το/τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων με την ιδιότητα και τη διεύθυνση email, η σύντομη περίληψη, το κυρίως κείμενο, οι τυχόν υποσημειώσεις, παραπομπές και βιβλιογραφία, και η εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά. 

Η βιβλιογραφία προτείνεται να αναγράφεται με την εξής σειρά: συγγραφέας, έτος έκδοσης (σε παρένθεση), τίτλος βιβλίου ή άρθρου (σε πλάγια γραφή), τόπος έκδοσης & εκδοτικός οίκος ή περιοδικό, αριθμός τεύχους και σελίδα (-ες). Η εντός του κειμένου παραπομπή στη βιβλιογραφία προτείνεται με το επίθετο του συγγραφέα και το έτος έκδοσηςΌταν πρόκειται για online άρθρο, δίνεται επιπλέον η ημερομηνία πρόσβασης. Το ίδιο, όταν πρόκειται για αρχείο (άρθρο, έγγραφο κ.λπ. με συγγραφέα) που βρέθηκε σε ιστότοπο. 

 Η παραπομπή σε υποσημειώσεις προτείνεται με εκθετική αύξουσα αρίθμηση. 

Οι εικόνες (φωτογραφίες, πίνακες, κ.λπ.) προετοιμάζονται στην τελική τους μορφή και εισάγονται στο σημείο που αναφέρονται στο κείμενο, σε μικρή ανάλυση. Επίσης παραδίδονται σε ξεχωριστό αρχείο, σε μορφή .jpg ή/και .tiff. Προβλέπονται υπότιτλοι των εικόνων. Ο Διοργανωτής προτίθεται να αναλάβει τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων της έκδοσης. 

————————————————————————————————————————————————————————————-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η αποστολή υλικού και στοιχείων σχετικά με τις εισηγήσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω e-mail στη γραμματεία του Συνεδρίου, στις διευθύνσεις culture [at] andros.gr και irenkiag [at] gmail.com.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ΙΒ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων