Φωτογραφικό υλικό που υποδεικνύει την μακροχρόνια και ιστορική σχέση, της Άνδρου με την εμπορική ναυτιλία αλλά και την εξέλιξη του ίδιου του νησιού.

Πηγή φωτογραφιών: ”Ανδριακά Χρονικά” ,Ι.Κ Βογιατζίδου, έκδοσις Ανδριακού Ομίλου,1951